× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze

Poradnia Laryngologiczna - Konsultacyjna - Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia otolaryngologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Otorynolaryngologia


Adres

68-3296200
Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1