× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Adres

68-3296200
Zyty 26
65-046 Zielona Góra

http://www.szpital.zgora.pl

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1